RIDING CLUB BENEŠOV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ JEZDECKÝCH AKCÍ
POŘÁDANÝCH JK BENEŠOV V ROCE 2010

1. Základní údaje :
Pořadatel: Jezdecký klub Benešov

Místo pořádání : CHVOJEN 1, 256 01 BENEŠOV

Kontakt, info a přihlášky
E-MAIL : jkbenesov@seznam.cz

Info : http//:jezdeckyklubbenesov.mypage.cz

KOLBIŠTĚ :

Kolbiště pro skokové soutěže: 60 x 60 m, povrch písčitý
Drezúrní obdélník: 20x40 m v soutěžích základních,
20x60 m, v soutěžích lehkých, povrch písčitý

Opracoviště :

A : 20 x 40 m, povrch písčitý B : 15 x 30 m, povrch písčitý
C : 100 x 100 m, povrch travnatý D : 100 x 100 m, povrch travnatý2. Všeobecné údaje :

Přihlášky: vždy nejpozději 24 hod před začátkem závodů či tréninků akce prostřednictvím e-mailu na jkbenesov@seznam.cz, nebo sms na 723 643 641, případně písemně na adrese :
JK BENEŠOV, CHVOJEN 1, 25601 BENEŠOV
Na přihlášky prosím uvádějte VŽDY číslo mobilního telefonu, abychom Vás mohli upozornit v případě nečitelnosti nebo nejasností v přihláškách či z jiných důvodů.
Přijetí přihlášky potvrzujeme

PREZENTACE :
Začíná vždy 1 hodinu před začátkem konkrétní soutěže

STARTOVNÉ : musí být zaplaceno (samozřejmě i předány zdravotní průkazy koní) nejpozději před zahájením soutěže, které se přihláška týká.
V případě nesplnění podmínky včasné prezentace dle pravidel ČJF nebude soutěžícímu start umožněn.

PENĚŽITÉ PLNĚNÍ :
Startovné pro všechny soutěže závodů je splatné v den závodů při první presentaci.

Výše startovného činí : 250,- Kč pro jednu soutěž

Ustájení: 100 Kč za box, prosíme objednávejte dva dny předem.

3. Veterinární předpisy:
Metodický návod vydaný KVS pro Středočeský kraj - inspektorátem pod č.j.: CZ07-S1125 002 ze dne 26.1.2007
Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008


4. Poskytované služby:

Zdravotnická a veterinární služba zajištěna.
Občerstvení zajištěno.
Podkovářská služba není zajišťována.

5. Ocenění :

Ocenění v hobby skákání a hobby drezurách :

Floty :

Prvních šest umístěných, kteří soutěží o peněžitou výhru dostane floty dle PJS.

První 3 umístění dostanou věcné ceny poskytnuté sponzory závodů.6. Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.
Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. Smlouvy 71-495000445-2.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one